Avtoma

Avtoma, rešitve za avtomatizacijo, d.o.o.

Ulica Stanka Lapuha 6,

4240 Radovljica

Slovenia


Storitve:

industrijskih objektov, poslovnih objektov, hotelov, trgovskih centrov:

 • rasvetljava,
 • ogrevanje,
 • hlajenje,
 • klimatizacija,
 • bazenska tehnika, ...

Uporabljamo sistemske rešitve, regulacijsko ter periferno opremo podjetja Siemens in Saia burgess.Pozanimajte se še danes!

Na osnovi vaše ponudbe:

 • izrišemo enopolne elektro sheme,
 • ponudimo periferno opremo,
 • ponudimo regulacijsko opremo,
 • izdelamo elektro komandno omaro,
 • vgradimo opremo na objektu,
 • izdelamo regulacijski program na osnovi zahtev,
 • pripravimo CNS (Centrano Nadzorni Sistem - nadzor in upravljanje z objektom),
 • arhiviranje podatkov z možnostjo pregleda stanja in porabe energije,
 • možnost priključitve 3rd party sistemov na obstoječi CNS.

Communications:

backnet_small

knx_small

dali_small

lonmark_small

mbus_small

modbus_small

mpbus_small